service

Service

Everlites serviceteknikere utfører både halv- og helårlig ettersyn, kontroll og service av røykventilasjonsanlegg over hele landet. Med egne servicebiler plassert rundt i Norge har vi en responstid på 24 timer.

Har du overlys eller røyklukeanlegg levert fra noen av disse firmaene?
Vi hjelper deg med service, vedlikehold og reservedeler!

Det er svært viktig at anleggene blir ivaretatt av serviceteknikere som kjenner alle detaljer ved anlegget. I følge Statens Byggtekniske etat, melding HO -3/2000 plikter alle som har et røykventilasjonssystem å ha en årlig sjekk/service på anlegget sitt.

Våre serviceteknikere tester funksjonaliteten av anlegget og skifter backup batterier og andre viktige deler som måtte være slitte eller defekte. Dette sikrer et effektivt vedlikehold, og et anlegg som fungerer dersom ulykken skulle være ute.

Vi tilbyr serviceavtaler som tilfredstiller dagens myndighetskrav, avtalene inneholder blant annet:
  • Årlig besøk som omfatter service av anlegget etter gjeldende lover og forskrifter
  • Utskifting og reparasjon av defekte deler
  • Kontroll og testing av anlegget


    Everlite.no bruker cookies for å sikre deg en best mulig opplevelse av nettstedet. Les mer om vår bruk av cookies her
    Bakgrunn_1